DNI SPIŠSKÉHO JERUZALEMA

Spišský Jeruzalem 2024 BANNERY_Facebook

Vitajte na oficiálnej stránke Spišského Jeruzalema

Spišský Jeruzalem

Kalvária pri Spišskej Kapitule je takmer zabudnutý komplex drobnej sakrálnej architektúry, o pôvodnej koncepcii ktorého sa prakticky až do roku 2002 takmer nič nevedelo. Až vďaka výskumom krajinárov a historikov dnes vieme popísať jej vznik, funkciu i rozsah, vieme, že táto kalvária je najstaršou na Slovensku. Jej výstavba prebiehala v rokoch 1666 - 1675. Kalvária je špecifická svojou koncepciou, osadením v krajine, i použitými architektonickými prvkami. V súčasnosti dostala názov, ktorý najlepšie vystihuje jej funkciu a koncepciu: Spišský Jeruzalem.

Program na rok 2024

Dní
Hodín
Minút
Sekúnd

MIESTA SPIŠSKÉHO JERUZALEMA

Katedrála
Sv. Martina

Katedrála svätého Martina v Spišskej Kapitule je katedrálnym chrámom Spišskej diecézy. Románsko-gotická sakrálna stavba bola postavená začiatkom 13. storočia ako románsky trojloďový chrám s transeptom a westwerkom na západe. V roku 1963 bola zapísaná do ústredného zoznamu pamiatkového fondu a v roku 1993 bola zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako súčasť súboru “Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia”.

Pažica

Pažica a súbor barokových kaplniek na nej tvoria priestor symbolického Jeruzalema, ktorý v 17. storočí premietli do spišskej krajiny. Pažica je obklopená malými kapličkami, tzv. Božími mukami, ktoré symbolizujú veže a hradby historického Jeruzalema. V 19. storočí vysadený lesík borovice čiernej, ktorá pripomína cédre, túto optickú predstavu ešte zvýraznil a krajina dostala charakter, pripomínajúci Svätú Zem.

Sivá brada

Prírodný výtvor Sivá Brada je travertínová kopa, ktorá stále rastie. V minulosti tu vyvieralo až 14 opísaných prameňov, jeden z nich priamo v barokovej kaplnke sv. Kríža. Dnes vyviera voda už len v troch z nich, pričom jeden prameň patrí spolu s gejzírom v Herľanoch medzi dva gejzíry nachádzajúce sa na Slovensku. Kaplnka sv. Kríža patrí k súboru kaplniek Spišského Jeruzalema, nachádza sa v nej barokový oltár s Božím hrobom.

Živá križová cesta

V programe je aj živá krížová cesta.

Známe osobnosti

Súčasťou Spišského Jeruzalema je aj program známych osobností v Katedrále Sv. Martina.

KDE NÁS NÁJDETE?

Kedy, kde a aj ako sa dostať na Spišský Jeruzalem

KEDY?

Pripravujeme

KDE?

Spišská Kapitula, 053 04 Spišské Podhradie
Email: info@SpisskyJeruzalem.sk