Spišský Jeruzalem

Vitajte na oficiálnej stránke Spišského Jeruzalema

História

Projekt Spišský Jeruzalem

Za projektom Spišského Jeruzalema môžeme vidieť osobu Juraja Báršoňa (Bársony), spišského prepošta v rokoch 1663- 1675 a členov jezuitského rádu pôsobiacich v Spišskej Kapitule od začiatku 17. Storočia. Inšpirovaný Kalwariou Zebrydowskou v Poľsku, premietol Juraj Báršoň miesta skutočného Jeruzalema vo Svätej zemi do Spišskej krajiny. Tento priestor vytvoril ako očarujúcu kulisu pre v tej dobe obľúbené Mystériá- náboženské divadlo, ktoré trvali aj niekoľko dní a jezuiti ich mali veľmi v obľube ako nástroj ľudovej rekatolizácie. Ich námetom bol pašiový cyklus v Evanjeliách, príbeh Ježišovho života odohrávajúci sa pred Veľkou Nocou, počas Veľkého Týždňa. Tak môžeme povedať, že spišský prepošt Báršoň vložil do tejto idey svoje úsilie i financie a jezuiti jej pridali hlboký spirituálny význam.

Kalvária

Kalváriu nájdete západne od Spišskej Kapituly. Pre správne pochopenie symboliky tejto kalvárie si treba uvedomiť, že sa rozkladá na niekoľkých hektároch. Je akýmsi prienikom viacerých celkov, ktoré v súčasnosti aj vďaka zmenám v cestnej sieti a zalesneniu územia, či poľnohospodárskym aktivitám v 20. storočí vnímame ako zdanlivo nesúvisiace. Do kalvárie spadá časť územia Spišskej Kapituly, ďalej bezprostredne susediaca travertínová plošina Pažica, travertínová kopa Sivá Brada a dnes už zaniknutá pôvodne nadväzujúca lokalita Rybníky pri obci Jablonov

Výstavba

Výstavba kaplniek na Pažici prebiehala v rokoch 1666- 1675, čo z nej robí najstaršiu kalváriu na Slovensku, takzvanú Calvario Jerusalem. V jej priestore vieme dnes identifikovať tieto prvky: hlavnými súčasťami kalvárie sú Katedrála sv. Martina, ktorá symbolizuje Večeradlo, Kaplnka sv. Rozálie, ktorá označuje polohu Herodesovho paláca, Kaplnka sv. Františka Xaverského, ktorá predstavuje rímsku pevnosť Antóniu – sídlo Piláta Pontského, Kaplnka Svätého Kríža na Sivej Brade, ktorá symbolizuje Golgotu – miesto ukrižovania Ježiša Krista a zároveň Svätý hrob. Obvod travertínovej plošiny Pažica, ktorá svojimi rozmermi a tvarom pripomína staré mesto Jeruzalem, obkolesuje sedem božích múk, ktoré symbolicky reprezentujú hradby Jeruzalema. V súčasnosti nejestvujúca lokalita Rybníky pri blízkej obci Jablonov kedysi reprezentovala Getsemanskú záhradu.