Spišský Jeruzalem

Vitajte na oficiálnej stránke Spišského Jeruzalema

Pamiatky spišského jeruzalema

Spišská Kapitula

Spišská Kapitula je malebným mestečkom obkoleseným hradbami, ktoré má svojho genia loci. Vyrástla na starobylom kultovom mieste okolo kolegiálneho kostola sv. Martina. Postupne sa utvárala ako náboženské centrum Spiša. Dnes je tvorená samotnou katedrálou sv. Martina, biskupskou rezidenciou, kňazským seminárom a jednotlivými kanoniami.

Katedrála sv. Martina

Neskororománska goticky prestavaná pseudobazilika je na Slovensku unikátnou sakrálnou stavbou. Jej charakteristickou črtou je dvojvežie, riešené pôvodne ako westverk, v ktorom sa nachádzala reprezentatívna sieň. Dnes je v tomto priestore vystavená jedinečná plastika bieleho leva- Leo albus a fragmenty z výskumu v katedrále. 

Archeologicko- architektonický výskum v katedrále priniesol veľa nových poznatkov o veku i fázach výstavby tejto sakrálnej pamiatky, ktoré sú zhrnuté v knihe Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Biskupská rezidencia

Najstaršou časťou je tzv . Muthmerium, románsky palác, ktorý ako sídlo spišských prepoštov nechal vystavať prepošt Mutimír . Neskôr bola rezidencia rozšírená v 17.tom a 18. Storočí do dnešnej podoby.

Biskupská záhrada

Park – biskupská záhrada – počas svojej histórie plnila okrasnú funkciu, zvýraznenú terasovitými úpravami terénu a záhonovou výsadbou. Jeho súčasťou bol ovocný sad. Dnešný vzhľad parku nie je rekonštrukciou jeho historickej podoby, ale je to moderné architektonické riešenie záhrady, ktorá v sebe kombinuje okrasnú časť s ovocným sadom, pričom zvýrazňuje všetky vzácne zachované historické architektonické súčasti: hradby, altánok, hodinovú vežu a parciálne zachovanú drobnú záhradnú architektúru. Má byť miestom oddychu, meditácie a modlitby. Miestom, ktorým sa Spišská Kapitula a jej obyvatelia chcú v tichu a pokoji prihovoriť svojim návštevníkom.

Opevnený kapitulný dvor

Archeologická lokalita nachádzajúca sa na Pažici nám predstavuje zvyšky staršieho opevneného komplexu budov v blízkosti Spišskej Kapituly. Na lokalite prebiehal Archeologický výskum v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, pri ktorom sa zistilo, že sa jednalo pravdepodobne o kláštor z 11. storočia, v ktorom sa dala identifikovať kaplna, baptistérium- krstiteľnica, studňa a rôzne obytné a hospodárske budovy. Predpokladá sa, že súčasťou bolo aj refúgium pre pocestných či hospic. S rozvojom Spišskej Kapituly postupne priestor strácal na význame a postupne zostal ešte v stredoveku opustený.

Kaplnka sv. Rozálie

Kaplnka sv. Rozálie na Pažici, postavená v roku 1666, v projekte predstavuje palác Herodesa. Sv. Rozália je patrónkou proti moru a cholere.  Ku kaplnke v priebehu desaťročí počas morových epidémií chodievali  pútnici a procesie.

Kaplnka sv. Františka Xaverského

Kaplnka sv. Františka Xaverského na Pažici, postavená v roku 1669, v projekte predstavuje pevnosť Antónia – sídlo Piláta. Ku kaplnke putovalo množstvo pútnikov s prosbou o uzdravenie.

Sivá Brada a Kaplnka sv. Kríža

Prírodný výtvor Sivá Brada je travertínová kopa, ktorá stále rastie. V minulosti tu vyvieralo až 14 opísaných prameňov, jeden z nich priamo v barokovej kaplnke sv. Kríža. Dnes vyviera voda už len v troch z nich, pričom jeden prameň patrí spolu s gejzírom v Herľanoch medzi dva gejzíry nachádzajúce sa na Slovensku. Kaplnka sv. Kríža patrí k súboru kaplniek Spišského Jeruzalema, nachádza sa v nej barokový oltár s Božím hrobom.

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Archeologická lokalita nachádzajúca sa na Pažici nám predstavuje zvyšky staršieho opevneného komplexu budov v blízkosti Spišskej Kapituly. Na lokalite prebiehal Archeologický výskum v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, pri ktorom sa zistilo, že sa jednalo pravdepodobne o kláštor z 11. storočia, v ktorom sa dala identifikovať kaplna, baptistérium- krstiteľnica, studňa a rôzne obytné a hospodárske budovy. Predpokladá sa, že súčasťou bolo aj refúgium pre pocestných či hospic. Podľa predpokladov sa jednalo o kláštor zasvätený sv. Martinovi z Tour, ktorí zrejme obývali benediktíni. Samotný kláštor však ešte vstredoveku zanikol. 

Božie muky

Malé kaplnky – Božie muky sú situované na severnom a južnom okraji Pažice. V súčasnosti je ich sedem. Sú položené na skalných vyvýšeninách, chrbtom otočené ku kalvárii a nikami smerované k ceste. Boli v nich umiestnené obrazy zo života Ježiša Krista. V projekte naznačujú priebeh pomyselných jeruzalemských hradieb.