Spišský Jeruzalem

Vitajte na oficiálnej stránke Spišského Jeruzalema

PUBLIKÁCIE

Katedrála
Sv. Martina

Katedrála svätého Martina v Spišskej Kapitule je katedrálnym chrámom Spišskej diecézy. Románsko-gotická sakrálna stavba bola postavená začiatkom 13. storočia ako románsky trojloďový chrám s transeptom a westwerkom na západe. V roku 1963 bola zapísaná do ústredného zoznamu pamiatkového fondu a v roku 1993 bola zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako súčasť súboru “Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia”.

Pažica

Pažica a súbor barokových kaplniek na nej tvoria priestor symbolického Jeruzalema, ktorý v 17.tom storočí premietli do spišskej krajiny. Pažica je obklopená malými kapličkami, tzv. Božími mukami, ktoré symbolizujú veže a hradby historického Jeruzalema. V 19. storočí vysadený lesík borovice čiernej, ktorá pripomína cédre, túto optickú predstavu ešte zvýraznil a krajina dostala charakter, pripomínajúci Svätú Zem.

Sivá brada

Prírodný výtvor Sivá Brada je travertínová kopa, ktorá stále rastie. V minulosti tu vyvieralo až 14 opísaných prameňov, jeden z nich priamo v barokovej kaplnke sv. Kríža. Dnes vyviera voda už len v troch z nich, pričom jeden prameň patrí spolu s gejzírom v Herľanoch medzi dva gejzíry nachádzajúce sa na Slovensku. Kaplnka sv. Kríža patrí k súboru kaplniek Spišského Jeruzalema, nachádza sa v nej barokový oltár s Božím hrobom.

Android

iOS